การรับประกันสินค้า

buy

กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

- หากไซส์ที่สั่งซื้อไม่สามารถใส่ได้ หรือสวมใส่ไม่พอดี สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนขนาดใหม่ได้

- สินค้าที่นำกลับมาเปลี่ยนต้องอยู่ภายในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน

- ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแบบวัดตัวตัด

- รับประกันตลอดอายุการใช้งาน สำหรับลูกค้าที่สั่งตัดไปแล้วใส่ไม่พอดีสามารถส่งกลับมาแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

- ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้า

 

หากพบว่าสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรเลย 08 13 99 88 44
TMT QR